Mersin, 553 bin 558 ton atığı bertaraf etti

Derya ÖZGÜR

2020’den bu yana Belediye Başkanları Küresel İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne taraf olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele için gönüllü eylemi desteklemeye yönelik uzun vadeli bir vizyonu benimsemek ve düşük emisyonlu bir kent oluşturabilmek adına sürdürülebilir kentsel gelişmeye katkıda bulunuyor.

Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) Hazırlanması Projesi ile sera gazı emisyon envanterleri ve mevcut durum senaryoları ile iklim değişikliğine uyum önlemlerini ele alarak ,İklim Değişikliği Eylem Planı’nı tamamlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, proje ile Mersin’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlardan sera gazı emisyonuna neden olan başlıca kaynakların emisyon envanterlerinin hazırlanması için veri talebinde bulundu.

Mersin’in iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası kent birliklerine üye olunması konusunda da adımlar atıldı. Büyükşehir, kentin sürdürülebilirliğini tüm kalkınma için temel hale getirme ve dünya çapında sürdürülebilir kentsel gelişmeyi büyütme çabalarına katkı sunmak adına (Local Governments for Sustainability-Sürdürülebilir Kentler Birliği) ICLEI’ye üye oldu.

Ekolojik dengeyi korumak ve çevreci bir yönetim anlayışı ile Mersin kıyılarında iklim değişikliğinin Deniz Kaplumbağaları üzerindeki etkileri incelenerek denizlerin korunması konusunda öğrencilere farkındalık kazandırmak amacıyla Farkındalık Yaratma Projesi tamamlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı tarafından, Mersin genelinde bulunan 3 katı atık düzenli depolama ve bertaraf tesisinde ilk 11 ayda toplam 553 bin 558 ton atığın bertarafı gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği Strateji Raporu hazırlanıyor

Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, ‘TÜBİTAK Bilimsel Etkinlikleri Destekleme’ programı kapsamında Mersin’e gelen öğrencilere, Büyükşehir Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı’na bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri’nde, katı atıkların doğaya zarar vermeden tekrar doğaya kazandırılması süreci ile ilgili teknik bilgiler verildi. Ziyaret kapsamında öğrenciler, teoride aldıkları bilgileri, sahada pratiğe dökme fırsatı yakaladı. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kısa, orta ve uzun vadede iklim değişiklikleri konusunda atacağı adımların yer alacağı “İklim Değişikliği Strateji Raporu”nun ise hazırlık aşamasında olduğu belirtildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx