MB deprem bölgesinin kredi durumunu inceledi… 11 ilin kredi bakiyesi 564 milyar TL

Raporda, afet bölgesinin kullandığı ticari kredilerin sektörel bazda incelendiğinde tekstil, konfeksiyon ve dericilik alanının toplam kredilerdeki payının yüzde 38.5 olduğu kaydedildi. Bu sektörü yüzde 18.7 ile metal sanayinin takip ettiği belirtilirken, tarım ve hayvancılığın yüzde 16.6, gıda, meşrubat sektörünün de yüzde 13.4 paya sahip olduğu ifade edildi. Raporda şu tespitler yapıldı:

“Bununla birlikte Gaziantep ve Adana gibi sanayi şehirlerinin depremden görece daha az etkilenmesi üretimin devamlılığını sağlarken, önemli bir iplik ve çelik tencere üretim merkezi olan Kahramanmaraş’ta göç eden nüfusun etkisiyle üretimin aksadığı ancak önümüzdeki aylarda işgücünün toparlanmasıyla üretimin eski haline dönebileceği öngörülmektedir.”

TİCARİ KREDİ PAYI YÜZDE 9.2

Raporda, depremden etkilenen 11 ilin 2023 yılı ocak ayı itibarıyla toplam TL ticari kredi bakiyesinin 397 milyar TL, YP kredilerin TL karşılığının ise 167 milyar lira olduğu, toplam ticari kredi bakiyesinin 564 milyar lira olarak hesaplandığı belirtildi. Afet bölgesinin toplam ticari kredi payının yüzde 9.2 olduğunun anlatıldığı çalışmada, “Bölgede kredilerinin ülke içindeki payının kurumsal kredi payından yaklaşık 4 puan daha fazla olması bölgenin küçük ve orta ölçekli ticari işletme bakımından daha yoğun bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bölgede ticari TGA oranı da yüzde 2.3 ile sektör oranının 0.2 puan üzerinde seyretmektedir” denildi. BDDK’nın deprem felaketinden etkilenen ve ödeme gücü bozulan müşterilere kullandırılan kredilerin anapara ve faiz ödemelerinin asgari 6 ay süreyle ötelendiği hatırlatılarak, böylece TGA oranı sektörün bir miktar üzerinde olan afet bölgesinin aktif kalitesinde meydana gelebilecek olası bir bozulmanın önüne geçildiği belirtildi.

Deprem bölgesinde yer alan illerdeki bireysel kredi tutarının 2023 Ocak ayı itibarıyla 175.2 milyar lira ile bankaların toplam bireysel kredilerinin yüzde 10.8’ini oluşturduğunun anlatıldığı raporda, şu tespitler yapıldı: “Depremden daha yoğun etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye’deki bireysel krediler bankacılık sektöründeki toplam bireysel kredilerin yüzde 3.7’si ile daha sınırlı bir yer tutmaktadır. Söz konusu illerde en yüksek bireysel kredi bakiyesinin Hatay ilinde olduğu görülmektedir. 2023 yılı ocak ayı itibarıyla depremden etkilenen 11 ilde 5.5 milyar TL tutarında bireysel kredi TGA’ya dönüşmüş durumdadır. Oran olarak bakıldığında bireysel kredi TGA oranı yüzde 3 ile sektör genelinde yüzde 1.9 olan oranın bir miktar üzerindedir.”

Rapora göre afet bölgesinde şubat ayında TL ticari kredi artışı 12.5 milyar lirayken, mart ayında ilgili artış 29.8 milyar seviyesine çıktı. Bu artışta KOBİ kredileri öncü oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir