E-tebligat uygulamasını 2015’de ihtiyari kullanıma yönelik hizmete sunan Adalet Bakanlığı, uygulamayı 1 Ocak 2019’dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirdi. Bu kapsamda, “e-tebligat” uygulamasının başladığı günden bu yana 58 milyon 770 bin 689 tebligat elektronik ortamda gönderildi ve 761 milyon 451 bin 577